Photo de Hidehiko Ishizuka

Actualité en relation:

Naruto et la Princesse des neiges

Vernin Koyuki Kazahana Karen Miyama Marcha Van Boven Sôtetsu Kazehana Hidehiko Ishizuka Mathieu Moreau Dotô Kazahana Tsutomu Isobe Martin Spinhayer Nadare

20th Century Boys (film, 2008)

Montalto) : Tsuyoshi "Yoshitsune" Minamoto Hitomi Kuroki : Kiriko Endō Hidehiko Ishizuka (VF : Patrick Noérie) : Michihiro Maruo Takashi Ukaji (VF : Jérôme

MTV Video Music Awards Japan

alias Mokomichi Hayami) 2007 Saitama Super Arena (Misaki Ito alias Hidehiko Ishizuka) 2008 Saitama Super Arena (Cero) 2009 Saitama Super Arena (Gekidan

20th Century Boys, chapitre 2 : Le Dernier Espoir

Kagawa : Tsuyoshi "Yoshitsune" Minamoto Hitomi Kuroki : Kiriko Endô Hidehiko Ishizuka : Michihiro Maruo Takashi Ukaji : Masaaki "Mon-chan" Shimon Hiroyuki

Fimographie de Hidehiko Ishizuka

Né(e) le: 06 Février 1962 à Hodogaya-ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan

Sign in

Sign Up

Forgotten Password