Photo de Nagisa Katahira

Actualité en relation:

TV Show

octobre 2010 France : 7 mars 2012 (vidéo) Kin'ya Kitaōji : Yoshi Ando Nagisa Katahira : Sawako Fuchi Shinji Takeda : Sousuke Iwai Masanori Ishii : Munehiro

Memories of Matsuko

Takeyama : Vice-Principal Masahiro Kōmoto : Man with Stand on School Trip Nagisa Katahira : Herself Takuzō Kadono : Principal Midoriko Kimura : Tae Kawajiri

Fimographie de Nagisa Katahira

Né(e) le: 12 Juillet 1959 à Shinagawa, Tokyo, Japan

Sign in

Sign Up

Forgotten Password